Centrale termice

Dotarea societatii cuprinde cladiri, spatii de lucru si utilitati, echipamente performante, precum si servicii cum sunt cele de transport si comunicare. Evolutia de ansamblu a structurii productiei si prestarii de servicii, a avut in vedere o crestere rapida a productiei prin modernizarea permanenta a tehnologiei, dotarea cu echipamente moderne si performante precum si transformarea progresului tehnic in principalul factor al cresterii nivelului cantitativ si calitativ anual al productiei, cresterea numarului de clienti si al spectrului de produse si servicii. Societatea detine autorizatii ISCIR ( montaj-instalare, punere in functiune, service si reparatii, VTP-AF pentru centralele termice de apa calda consumatoare de combustibili gazosi conform PT-A1 si conform PT-C9) necesare pentru derularea in bune conditii a tuturor activitatilor pe care le desfasoara.